Pozycje książkowe

Kecharitomene.

Chaire Maria Kecharitomene – tymi słowami zwraca się Archanioł Gabriel do Maryi. Kecharitomene – pełna łaski – Maryja jest pełna łaski. Co to dla nas znaczy? Co to znaczy dla świata? Nad tymi i nad wieloma innymi pytaniami, które rodzą się w sercach wierzących w kontekście tajemnicy Matki Bożej zastanawia się również ks. Dominik Chmielewski. […]

Teologia w pigułce

Msza Święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

Msza święta to rzeczywistość, która nieskończenie przekracza ludzkie poznanie i zdolności pojmowania naszego rozumu. Podczas Eucharystii na ołtarzu łączy się niebo z ziemią, Kościół widzialny z Kościołem niewidzialnym. Wydarzenia, których jesteśmy świadkami przekraczają czas, przestrzeń i wszelkie prawa rządzące światem znane człowiekowi. Sam fakt transsubstancjacji – przemiany chleba i wina w ciało i krew Chrystusa […]

Pozycje książkowe

Miłosierny. O Bogu, który nas ratuje i uzdrawia.

Jednym z popularniejszych przymiotów Pana Boga jest miłosierdzie. Większość z nas zapewne zna przypowieść o miłosiernym samarytaninie, czy synu marnotrawnym i jego miłosiernym Ojcu. Co to jednak dla nas współcześnie znaczy być miłosiernym? Czy miłosierdzie możemy zawłaszczyć tylko dla siebie? Być wielkodusznym i wspaniałomyślnym wobec osób, które są nam bliskie i szczególnie drogie to nie taka […]

Teologia w pigułce

Homoousios – nicejskie wyznanie wiary.

Rozwój trynitologii w IV w. związany jest w znacznym stopniu z rozwojem chrystologii. To negacja boskości Jezusa Chrystusa była motorem napędzającym rozwój nauki, pogłębionej refleksji o Trójcy Świętej i Jezusie Chrystusie jako Bogu. Wiara w Jezusa jako Boga równemu Ojcu była sitem, które oddzielało ziarno wiary i prawowierności od plew pogańskich filozofii hellenistycznych. „Tajemnica Trójcy […]

Pozycje książkowe

To nie jest babska sprawa!

Każdy grzech wprowadza w nasze życie pewne nieuporządkowanie. Niepoukładana odpowiednio relacja z Bogiem przekłada się bezpośrednio na relacje z drugim człowiekiem. Wprowadza w nie wiele nerwowości, złości, egoizmu i pychy. Akt małżeński, który ze swego założenia ma być rzeczywistością szczególnego wyrażenia miłości między małżonkami oraz elementem scalającym ich związek, w momencie kiedy wykorzystywany jest w […]