Pozycje książkowe

Prawdziwe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny

Sierpień to kolejny miesiąc w ciągu roku, kiedy nasze myśli kierujemy ku Bogu za wstawiennictwem Matki Bożej. W tym czasie odbywają się liczne pielgrzymki na Jasną Górę, podczas których wiele osób zawierza swoje życie Matce Bożej i Jej powierza swoje intencje. Można zatem postawić pytanie czy nie za dużo Maryi w polskiej duchowości? Czy nie skupiamy się za bardzo jako wierzący na kulcie świętych? Takiej oto odpowiedzi na powyższe pytania udziela św. Ludwik Maria Grignion de Montfort w Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny:

„Z faktu, że Najświętsza Dziewica potrzebna jest Bogu, mianowicie potrzebna warunkowo, bo taka jest wola Boża, wypływa nieodzowny wniosek, że ludziom jest Ona potrzebniejsza do osiągnięcia zbawienia wiecznego. Dlatego nie wolno nabożeństwa do Najświętszej Dziewicy stawiać na równi z nabożeństwem do świętych, jak gdyby było niekonieczne lub nadobowiązkowe.”

s. 30

Nie wierzę, by ktokolwiek mógł dojść do ścisłego zjednoczenia z Panem Bogiem i do doskonałej wierności względem Ducha Świętego, jeśli nie jest ściśle zjednoczony z Najświętszą Dziewicą. […] Tylko Maryja znalazła łaskę u Boga bez pomocy żadnej innej czysto ludzkiej istoty. Wszyscy, którzy po Maryi znaleźli łaskę u Boga, znaleźli ją jedynie przez Maryję. […] Tylko Maryi oddał Bóg klucze skarbnicy Bożej miłości i dał Jej zdolność, by postępowała najwspanialszymi i najtajniejszymi drogami doskonałości i innych na nie prowadziła.”

s. 32-33

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Marii Grignion de Montfort to klasyczne dzieło duchowości chrześcijańskiej a zarazem pozycja obowiązkowa dla wszystkich chcących zgłębiać duchowość Maryjną i prawdziwie zbliżyć się do Chrystusa.

Nakładem wydawnictwa eSPe poza Traktatem o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Marii Grignion de Montfort pojawiła się również książka tego samego autora pt. Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi. Książka ta jest praktyczną pomocą dla wszystkich, którzy chcieliby dokonać aktu zawierzenia. Cały okres przygotowania do zawierzenia Jezusowi przez ręce Maryi trwa 33 dni a samo zawierzenie następuje 34 dnia, który powinien przypadać w jedno z głównych świąt Maryjnych. Pierwsze 12 dni to czas odrywania się od ducha tego świata i głębszego poznawania ducha Chrystusowego. W tym czasie kształtuje się cnoty pokory, skromności, samozaparcia, czystości, ubóstwa, posłuszeństwa oraz prawdomówności.

Kolejne 21 dni podzielone zostało na 3 okresy po 7 dni każdy. W tym czasie należy przygotować się do spowiedzi generalnej a także do poznawania cnót Matki Bożej oraz jej woli, która nie zawsze musi być od początku tożsama z naszą wolą.

Podczas całego przygotowania, każdego dnia znajdziemy krótkie czytania i rozważania, fragmenty Pisma Świętego, fragmenty z Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny a także przypisane do konkretnego dnia modlitwy.

                            

Dlaczego warto podjąć wysiłek przygotowania do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi? Nie można dwóm panom służyć. Jeśli chcemy w życiu prawdziwie wejść w przestrzeń modlitwy, wiary i relacji z Bogiem musimy od siebie wymagać, kształtować swoją postawę i dbać o rozwój życia duchowego. Zawierzenie Maryi i Jezusowi to najlepsza droga do duchowego wzrostu, ponieważ zmysły i pragnienia mogą nas zwodzić, zaś Jezus nigdy nas nie zawiedzie.

Książki dostępne w księgarni internetowej Wydawnictwa eSPe:

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Przygotowanie do aktu zawierzenia się Jezusowi przez ręce Maryi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *