Teologia w pigułce

Wielki Piątek

Wielki Piątek to drugi dzień Świętego Triduum Paschalnego. Tego dnia w Kościele nie sprawuje się Eucharystii. Przez cały dzień trwamy w ciszy i adoracji Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Puste tabernakulum przypomina nam o uwięzieniu i pojmaniu Jezusa a obnażony ołtarz symbolizuje zdarcie szat z Chrystusa oraz czas, w którym nie będzie odprawiana Msza Święta. W ciągu dnia odprawiane są Drogi Krzyżowe, a wierni trwają w zadumie rozmyślając nad męką i śmiercią Jezusa.

Liturgia Wielkiego Piątku rozpoczyna się w zupełnej ciszy. Kapłan w procesji udaje się do ołtarza, przed którym na znak czci leży krzyżem (prostratio). W tym czasie wierni klęczą zachowując milczenie. Tego dnia podczas liturgii Słowa czytana jest męka Pańska. Momentem charakterystycznym wielkopiątkowej liturgii jest rozbudowana modlitwa powszechna składająca się z dziesięciu śpiewanych wezwań.

Adoracja krzyża to moment kulminacyjny liturgii. W procesji do prezbiterium wnoszony jest zasłonięty krzyż, który kapłan podnosząc trzy razy odsłania przy śpiewie słów: Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata – pójdźmy z pokłonem. Odsłonięty krzyż wystawiany jest w odpowiednio do tego przygotowanym miejscu i według miejscowego zwyczaju adorowany.

Po adoracji krzyża wierni uczestniczą w skróconym obrzędzie Komunii Świętej. Na zakończenie liturgii w procesji z kołatkami przenoszony jest Najświętszy Sakrament do grobu Pańskiego. Tam pozostanie aż do liturgii Wigilii Paschalnej.

Odszedł Pasterz od nas,
zdroje wody żywej,
Zbawca, Źródło łaski,
miłości prawdziwej.


Odszedł Pasterz nasz, co ukochał lud.
O Jezu dzięki Ci, za Twej męki trud.

Gdy na krzyżu konał,
słońce się zaćmiło,
ziemia się za trzęsła,
wszystko się spełniło.

 
Ten, co pierwszych ludzi
złowił w swoje sidła,
Sam już w więzach leży,
opadły Mu skrzydła.


Oto Boski Zbawca
zamki śmierci skruszył,
zburzył straszne odrzwia,
duszom życie zwrócił.


Zmiażdżył władzę czarta
mocą Bóstwa Swego,
i ujarzmił pychę
wroga piekielnego.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *