Pozycje książkowe

Pieśń nad pieśniami. Polifonia oblubieńczej czułości.

Miłość to temat prawie tak stary jak świat. Już w księdze Rodzaju czytamy, że […] nie jest dobrze, aby mężczyzna był sam, uczyńmy zatem odpowiednią dla niego pomoc. Człowiek stworzony przez Pana Boga z miłości powołany jest do relacji ze Stwórcą i drugim człowiekiem. Siłą scalającą człowieka z drugim człowiekiem i człowieka z Bogiem jest miłość. Tak jak całe Pismo Święte można streścić w stwierdzeniu, że jest to wyznanie miłości Boga do człowieka, tak też w całej Biblii jedna z ksiąg szczególnie duży akcent kładzie na miłość. Pieśń nad pieśniami mimo iż jest księga zwięzłą w swej formie, bo składa się tylko ze 117 wersetów i 1250 słów hebrajskich, niesie w sobie niezwykłe bogactwo treści i możliwości jej interpretacji.

Książka Carlo Rocchetta Pieśń nad pieśniami. Polifonia oblubieńczej czułości to precyzyjne studium biblijne nad księgą Pieśni nad pieśniami. Autor przez ponad 300 stron dokonuje wnikliwej egzegezy księgi oraz przybliża czytelnikom piękno i bogactwo treści w odniesieniu do języka hebrajskiego. Tłumaczenie nigdy nie oddaje w pełni ducha tekstu. Stąd też pomocna w zrozumieniu przesłania i głębi myśli zawartych w księdze Pieśni nad pieśniami może stać się nowość wydawnictwa Bratni Zew. Książka podzielona jest na siedem części, z czego każda z nich zawiera w sobie wprowadzenie, egzegezę i przesłanie, które można odnieść do siebie i wcielać we własne życie małżeńskie.

Pieśń nad pieśniami w poetyckiej formie ukazuje zakochanych w czasie oczekiwania, ale w drodze ku pełnej realizacji tak bardzo upragnionego zjednoczenia. Czas oczekiwania i oczarowania, ale także poszukiwania i obawy, że piękny sen może się w jednej chwili skończyć. […] Nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się, kto jest ostatnim redaktorem poematu, mimo że pokusa uznania, iż wyszedł on spod ręki kobiety albo przynajmniej powstał z kobiecej inspiracji, jest bardzo silna. Byłoby to czymś absolutnie wyjątkowym w literaturze biblijnej! (Fragment książki s. 23-24.)

Księga Pieśni nad pieśniami to nie tylko romantyczna przygoda dwojga zakochanych, to nie tylko miłosny poemat weselny czy pieśń pochwalna na cześć małżonków. Jest to przede wszystkim pieśń nie tyle celebrująca małżeństwo ile samą miłość i jej istotę.

Książka Carlo Rocchetta Pieśń nad pieśniami. Polifonia oblubieńczej miłości może stanowić doskonałe przygotowanie do małżeństwa dla wszystkich młodych i narzeczonych. Może być również pomocna dla małżonków chcących odkryć prawdziwe piękno miłości. Książka może być równie dobrą lekturą jak i okazją do pracy nad własną relacją małżeńską.

Szczegóły książki:
Autor: Carlo Rocchetta
Okładka: twarda
Data wydania: 2021
Ilość stron: 356
Wydawnictwo: Bratni Zew

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *