Teologia w pigułce

Msza Święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

Msza święta to rzeczywistość, która nieskończenie przekracza ludzkie poznanie i zdolności pojmowania naszego rozumu. Podczas Eucharystii na ołtarzu łączy się niebo z ziemią, Kościół widzialny z Kościołem niewidzialnym. Wydarzenia, których jesteśmy świadkami przekraczają czas, przestrzeń i wszelkie prawa rządzące światem znane człowiekowi. Sam fakt transsubstancjacji – przemiany chleba i wina w ciało i krew Chrystusa jest misterium fidei wobec którego człowiek musi uznać swoją małość i ograniczoność.

Eucharystia jest źródłem i szczytem życia Kościoła, wielką tajemnicą ofiarowaną człowiekowi przez Boga. Nieskończoność Bożego daru i ograniczoność ludzkiej natury zdają się wprowadzać pewnego rodzaju napięcie, które można wyczuć również wśród wierzących. Fascynująca i zachwycająca przestrzeń misterium, tajemnicy, rzeczywistości przekraczającej nasze poznanie ściera się z ludzką potrzebą zrozumienia i poczucia wspólnoty.

Eucharystia jest zadatkiem życia wiecznego i partycypacją tu na ziemi przyszłej pełni Królestwa Bożego. To celebracja Chrystusa Zmartwychwstałego i nowego stworzenia. W liturgii Mszy św. doświadczamy tego, iż jesteśmy obywatelami wieczności, dziedzicami Królestwa Bożego, uczestnikami uroczystego zebrania wraz ze wszystkimi niebianami. – Fragment książki s. 103.

Książka ks. Grzegorza Klaja Msza święta w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego to doskonałe wprowadzenie wierzących w tajemnicę znaków i symboli liturgii przedsoborowej. Autor w lekki i przejrzysty sposób wyjaśnia znaczenie i symbolikę szat liturgicznych, przestrzeni Kościoła oraz modlitw stosowanych w liturgii. Ks. Grzegorz (co się dość rzadko zdarza) nie gloryfikuje Mszy świętej w formie rytu rzymskiego lecz na jej przykładzie pomaga zrozumieć również liturgię w formie posoborowej w wyniku czego jeszcze bardziej ją ukochać. Katecheza mistagogiczna jakiej dokonuje autor może pomóc wierzącym w bardziej świadomym uczestnictwie we Mszy Świętej.

Do książki dołączony jest audiobook oraz ilustracje, do których w tekście odwołuje się autor. Książka poza swoimi wartościami intelektualnymi zachwyca formą i jakością wydania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *