Teologia w pigułce

Dwie natury Chrystusa

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. J 1, 1-3.

Zbliżający się wielkimi krokami okres Bożego Narodzenia to dobry czas, aby zastanowić się nad postacią Jezusa Chrystusa w kontekście jego natury boskiej i ludzkiej. O ile ludzką naturę Jezusa Chrystusa jest nam dość łatwo zaakceptować, ponieważ sami mamy doświadczenie bycia człowiekiem, o tyle boska natura Chrystusa może sprawiać nam niemałe problemy. W jednej z popularnych kolęd – Pójdźmy wszyscy do stajenki śpiewamy: „Witaj Jezu nam zjawiony, witaj dwakroć narodzony. Raz z Ojca przed wieków wiekiem a teraz z Matki człowiekiem”, oraz „Ty łączysz w boskiej osobie dwie natury różne sobie”.

Myśląc o osobie Jezusa Chrystusa możemy popaść w dwie skrajności. Skupić się na Jego boskości pomijając ludzką postać lub przeakcentować ludzką naturę nie doceniając boskości. Prawda jednak „leży” po środku. Chrystus przychodząc na świat i rodząc się z Maryi Panny przyjmuje ludzką naturę. Nie jest to jednak początek Jego istnienia, lecz jedynie początek istnienia Jego ludzkiej natury. Boska natura Jezusa Chrystusa istnieje wiecznie, bez początku i końca. W teologii istnieje słowo starające się wyjaśnić ową tajemnicę – preegzystencja. Chrystus – druga Osoba Trójcy Świętej jest odwiecznie zrodzony z Ojca, a w konkretnym momencie historii w swej wielkiej miłości przyjmuje ludzką naturę – wcielenie, aby nas odkupić. Od momentu wcielenia w Jezusie obecne są dwie natury boska i ludzka.

Chrystus zapragnął przyjąć ludzką naturę, aby odkupić człowieka i otworzyć mu bramy raju. Przyjęcie drugiej natury nie spowodowało w nim żadnej utraty boskości. Wcielenie podkreśla godność człowieka jako stworzenia, które jest dla Boga na tyle cenne i ukochane, że sam Bóg w drugiej Osobie Trójcy Świętej postanowił przybrać ludzką postać, aby wskazać nam drogę do zbawienia.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *