Pozycje książkowe

Wiosna Kościoła, która nie nadeszła

Postać biskupa Athanasiusa Schneidera nie była mi wcześniej znana. Stąd też kiedy zobaczyłem nowość z wydawnictwa Esprit – „Wiosna Kościoła, która nie nadeszła” poczułem się zachęcony do przeczytania tej książki i zapoznania się z myślą księdza biskupa na temat stanu Kościoła w ostatnich dziesięcioleciach. Przystępując do lektury miałem wielkie nadzieje i oczekiwania. Wydawnictwo Esprit przyzwyczaiło mnie już do mocnych książek, które nie boją się poruszać często kontrowersyjnych tematów i zabierać konkretnego stanowiska w kwestii wiary, walki duchowej i religii.  

Wiele emocji towarzyszy mi na „świeżo” po lekturze tej poruszającej książki. Biskup Schneider w mocnych słowach komentuje zalecenia i postanowienia Soboru Watykańskiego II oraz jego następstwa. W krytycznych i ostrych słowach wypowiada się o postępowaniu duchowieństwa niemieckiego zachłyśniętego teologią wyzwolenia, często ukierunkowanego w stronę gnozy. Dużym zaskoczeniem było dla mnie podejście biskupa Athanasiusa do myśli XX-wiecznych teologów i filozofów, z których książek sam osobiście zdobywałem wiedzę w czasach studenckich. Wielu ze sztandarowych dla mnie przedstawicieli współczesnej myśli teologicznej nazywał on gnostykami oraz wykazywał błędne założenia ich nauki.  

Po lekturze „Wiosny Kościoła, która nie nadeszła” trudno mi wprost określić, jakie zdanie o obecnym Biskupie Rzymu ma biskup Schneider. Wśród swojego barwnego i lekkiego w odbiorze języka dało się wyraźnie wyczuć negatywne nastawienie do abdykacji pp. Benedykta XVI oraz do swobodnego stylu wypowiedzi pp. Franciszka, któremu zarzuca brak precyzyjności i spójności z doktryną chrześcijańską.  

Książka – wywiad Pawła Lisickiego z bp. Schneiderem porusza jeszcze wiele innych gorących w ostatnich latach tematów jak np. lobby homoseksualne w Kościele katolickim. Osoby zainteresowane kontrowersjami w Kościele oraz szukające emocji zachęcam do lektury wyżej wspomnianej pozycji książkowej. Przestrzegam jednak osoby o nieugruntowanej jeszcze wierze przed przystąpieniem do lektury tej książki. Nie jest to pozycja, która wzmacnia nas duchowo, nie daje ona światła i nadziei na przezwyciężanie słabości. Nowa książka z wydawnictwa Esprit to pozycja dla osób zaznajomionych z teologią, historią Kościoła i posiadających własne, przepracowane zdanie na temat wiary, Kościoła i religii. Wśród takich osób powyższa książka nie dokona rewolucji wiary i myślenia. Osoby rozpoczynające swoją drogę duchową i na wczesnych etapach poznania teologii może negatywnie nastawić do rzeczywistości Kościoła.  

SZCZEGÓŁY KSIĄŻKI:
Autor: Bp. Athanasius Schneider w rozmowie z Pawłem Lisickim
Okładka: miękka
Ilość stron: 445
Wydawnictwo: Wydawnictwo Esprit

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *