Teologia w pigułce

Maryja – brama do nieba.

Październik to miesiąc modlitwy różańcowej i zawierzenia Matce Bożej. Dzisiaj w Kościele katolickim przeżywamy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Wśród licznych nabożeństw ku czci Bożej Rodzicielki jedno z nich jest najbardziej znane i rozpowszechnione. Jest nim różaniec. Różaniec to modlitwa kontemplacyjna. W 4 tajemnicach różańcowych zawiera się streszczenie całej Ewangelii. Nieustanne powtarzanie pozdrowienia anielskiego wyznacza rytm naszej kontemplacji. Różaniec to modlitwa ściśle związana z Pismem Świętym.  

Każdą dziesiątkę różańca rozpoczynamy od modlitwy Pańskiej, której Jezus uczył swoich uczniów. Następujące po niej dziesięciokrotnie powtarzane pozdrowienie anielskie jest powtarzaniem słów Archanioła Gabriela wypowiedzianych do Maryi w chwili Zwiastowania. Modlitwa różańcowa mimo swego Maryjnego charakteru ściśle skoncentrowana jest na Chrystusie. W centrum modlitwy Zdrowaś Maryjo znajduje się imię Jezus.  

Witaj, wtajemniczona w niewymowną radę, 
Witaj, pełna wiary w sprawy milczenia godne, 
Witaj, któraś przedsmakiem cudów Chrystusowych , 
Witaj pełnio wszystkiego, co o Nim jest prawdą. 

Witaj, drabino, po której sam Bóg z nieba zstąpił, 
Witaj, moście wiodący z ziemi ku niebiosom, 
Witaj, cudzie, o którym słów brak jest aniołom, 
Witaj, rano bolesna zadana demonom. 

Witaj, światłość rodząca w sposób niewymowny, 
Witaj, któraś nikomu nie wyjawiła  „Jak” swej tajemnicy, 
Witaj, która przekraczasz wiedzę wszystkich mędrców, 
Witaj, która wierzącym rozjaśniasz umysły, 
– Akatystu ku czci Bogurodzicy –

Maryja – pokorna służebnica Pańska nigdy nie staje w centrum lecz zawsze wskazuje i prowadzi do Chrystusa. Ona nosząc w swym łonie Zbawiciela świata stała się drabiną, po której Bóg zstępuje z nieba na ziemię. Ona jest dla nas wierzących grzeszników śmiałym przystępem do Boga. Bóg w swojej wielkiej miłości zapragnął, aby druga Osoba Trójcy Świętej posiadała matkę. Skoro Chrystus przez 30 lat wzrastał i dojrzewał pod czułą opieką Maryi tym bardziej i my powinniśmy oddać się w jej macierzyńską opiekę. Bóg powierzając się w ręce Maryi daje nam przykład, że i my powinniśmy nasze życie złożyć w Jej ręce.  

Maryjo Królowo Różańca świętego módl się za nami!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *