Teologia w pigułce

Monarchianizm

Rozważanie na temat monarchii boskiej było jednym z podstawowych problemów wspólnot chrześcijańskich od samych początków ich istnienia. Monarchią boską interesowali się zarówno chrześcijanie wywodzący się z kręgów judaistycznych, jak i ci, którzy pochodzili z kręgów pogańskich. Obie te grupy dochodziły do innych, sobie właściwych wniosków. Stąd też możemy wyodrębnić tak wiele form monarchianizmu, jak np. […]