Teologia w pigułce

Herezja

Aby lepiej zrozumieć otaczający nas świat, pojąć dominującą, przewodnią myśl danych czasów, wyciągnąć odpowiednie wnioski, warto zwrócić uwagę na sytuacje i wydarzenia, myśli i koncepcje występujące w historii, a mające niekiedy bezpośredni lub pośredni wpływ na obraz współczesnego świata, sposób patrzenia, postrzegania i rozumienia niektórych istotnych kwestii.

Teologia w pigułce

Problem terminologii teologicznej w pierwszych wiekach.

Swoim odniesieniem do rzeczywistości przekraczającej ludzkie poznanie pojęcia teologiczne stwarzają czasami wiele trudności w precyzyjnym rozumieniu i pojmowaniu ich znaczenia. Z jednej strony trudność stanowi sam przedmiot rozważań teologicznych, który nieskończenie przekracza ludzkie poznanie, z drugiej jednak strony dostrzegamy brak porozumienia między teologami próbującymi jak najdokładniej opisać ową rzeczywistość za pomocą konkretnych pojęć. Problemy w […]