Teologia w pigułce

Monarchianizm

Rozważanie na temat monarchii boskiej było jednym z podstawowych problemów wspólnot chrześcijańskich od samych początków ich istnienia. Monarchią boską interesowali się zarówno chrześcijanie wywodzący się z kręgów judaistycznych, jak i ci, którzy pochodzili z kręgów pogańskich. Obie te grupy dochodziły do innych, sobie właściwych wniosków. Stąd też możemy wyodrębnić tak wiele form monarchianizmu, jak np. […]

Teologia w pigułce

Herezja

Aby lepiej zrozumieć otaczający nas świat, pojąć dominującą, przewodnią myśl danych czasów, wyciągnąć odpowiednie wnioski, warto zwrócić uwagę na sytuacje i wydarzenia, myśli i koncepcje występujące w historii, a mające niekiedy bezpośredni lub pośredni wpływ na obraz współczesnego świata, sposób patrzenia, postrzegania i rozumienia niektórych istotnych kwestii.

Teologia w pigułce

Problem terminologii teologicznej w pierwszych wiekach.

Swoim odniesieniem do rzeczywistości przekraczającej ludzkie poznanie pojęcia teologiczne stwarzają czasami wiele trudności w precyzyjnym rozumieniu i pojmowaniu ich znaczenia. Z jednej strony trudność stanowi sam przedmiot rozważań teologicznych, który nieskończenie przekracza ludzkie poznanie, z drugiej jednak strony dostrzegamy brak porozumienia między teologami próbującymi jak najdokładniej opisać ową rzeczywistość za pomocą konkretnych pojęć. Problemy w […]

Teologia w pigułce

Eucharystia

Eucharystia, Msza święta, Łamanie Chleba, Najświętsza Ofiara, Niewyczerpane Bogactwo, Wieczerza Pańska, Zgromadzenie Eucharystyczne, Dziękczynienie, Pamiątka, Chleb Aniołów, Lekarstwo Nieśmiertelności – to tylko niektóre z nazw i prób ujęcia w ramy ludzkiego języka boskiej rzeczywistość transsubstancjacji przekraczającej nasze rozumowe poznanie. Jakimi słowami opisać, ten wielki dar jakim jest Eucharystia, aby w pełni zrozumieć ontyczną przemianę chleba […]

Pozycje książkowe

Wiosna Kościoła, która nie nadeszła

Postać biskupa Athanasiusa Schneidera nie była mi wcześniej znana. Stąd też kiedy zobaczyłem nowość z wydawnictwa Esprit – „Wiosna Kościoła, która nie nadeszła” poczułem się zachęcony do przeczytania tej książki i zapoznania się z myślą księdza biskupa na temat stanu Kościoła w ostatnich dziesięcioleciach. Przystępując do lektury miałem wielkie nadzieje i oczekiwania. Wydawnictwo Esprit przyzwyczaiło mnie już […]

Teologia w pigułce

Maryja – brama do nieba.

Październik to miesiąc modlitwy różańcowej i zawierzenia Matce Bożej. Dzisiaj w Kościele katolickim przeżywamy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Wśród licznych nabożeństw ku czci Bożej Rodzicielki jedno z nich jest najbardziej znane i rozpowszechnione. Jest nim różaniec. Różaniec to modlitwa kontemplacyjna. W 4 tajemnicach różańcowych zawiera się streszczenie całej Ewangelii. Nieustanne powtarzanie pozdrowienia anielskiego wyznacza rytm naszej […]